LED Svetila & Trakovi

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Katere so okoljske koristi geotermalne energije? PRAKSA Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je praktično nemogoče proizvajati ali uporabljati energijo brez znatnih učinkov na okolje. Tudi geotermalna energija ima svoj vpliv na

razsvetljava

Obiščite sledečo spletno stran in si zagotovite najboljše LED žarnice: 

https://www.razsvetljava.si/led-zarnice/


Proizvodnja električne energije
Pri izkoriščanju geotermalne energije, lahko nastanejo velike količine odpadkov. Masa trdnih odpadkov v odprtem procesu, ki jih odstranimo iz geotermalnih voda je lahko velika: npr. pri geotermalni elektrarni moči 50 MW dnevno tudi do 25 ton.  Zaradi okolju nevarnih snovi moramo te odpadke zbirati, odlagati, predelati ali uničiti ločeno od ostalih odpadkov, tako kot to določa »Uredba o ravnanju z odpadki in LED trakovi: 

http://zum.si/led/

Uporaba geotermalnih virov energije, zahteva vrtanje globokih lukenj (vrtine) in vstavljanje cevi za črpanje visoko temperaturne tekočine ven iz Zemlje.  Za proizvajanje 1 GWh električne energije, geotermalna elektrarna potrebuje najmanj površine v primerjavi z drugimi vrstami elektrarn.

https://linktr.ee/razsvetljava

 

Geotermalno ogrevanje

Pri namestitvi cevi za prenos toplote v prostor se uporablja več načinov polaganja cevi: horizontalne zanke, vertikalne zanke in za jezera in ribnike odprte zanke.  Najbolj pogosta sta vertikalni in  horizontalni način polaganja cevi.

  • Vertikalne zanke se navadno uporabljajo tam, kjer je prostora malo (v mestih). Za namestitev moramo izvrtati globoke luknje, v katere namestimo geotermalne cevi. Pri tem moramo biti pozorni, da ne kontaminiramo podtalnice.
  • Horizontalna razporeditev cevi, je okolju prijaznejša
  • Sistem cevi za ribnike ali jezera je treba potopiti na dno jezera ali ribnika, kar pa lahko potencialno onesnaži vodni ekosistem ter okolico.